LUTTE BIOLOGIQUE

LUTTE BIOLOGIQUE

De biologische bestrijding maakt het mogelijk schadelijke insecten in de tuin te bekampen zonder schadelijke behandelingen.

Zij brengt oplossingen die de teelt en planten beschermen tegen schade veroorzaakt door vraatzuchtige insecten dankzij een natuurlijke , doeltreffende en milieuvriendelijke benadering. De biologische bestrijding , een echt alternatief voor het gebruik van chemische producten , respecteert zowel de gewassen als de grond.

Opteren voor biologische bestrijding biedt talrijke voordelen:

-geen risico op overdosering

-geen milieuverontreiniging

-men kan zich heel precies op een bepaalde parasiet richten.

Men loopt dus niet het risico andere nuttige insecten te vernietigen , men draagt aldus bij , de natuur op natuurlijke wijze te ondersteunen en zo de diversiteit te respecteren.

Het principe bestaat erin , voor een bepaald schadelijk insect zijn natuurlijke predator in te zetten met als doel insectenvraat te voorkomen of te beperken.

Behalve het welbekende voorbeeld van het Lieve-Heer beestje als onverbiddelijke bladluizenverslinder bestaan er talrijke insecten of levende organismen die echte vrienden of bondgenoten van de tuinier zijn !

Position
Par ordre décroissant

Grille Liste

12 par page

Articles 1 à 12 sur un total de 21

Page :
  1. 1
  2. 2
Position
Par ordre décroissant

Grille Liste

12 par page

Articles 1 à 12 sur un total de 21

Page :
  1. 1
  2. 2